Bariery ochronne

bariery_krawedzioweSkutkiem upadku człowieka z nawet niewielkiej wysokości jest najczęściej śmierć lub trwałe kalectwo. Statystyki wypadkowości potwierdzają, że zagrożenie upadkami z wysokości dominuje w branży budowlanej. Prace na wysokości należą więc do szczególnie niebezpiecznych. Podejmując decyzję o ich rozpoczęciu, należy na podstawie oceny ryzyka przeanalizować konieczność ich prowadzenia oraz  rozważyć możliwość zastąpienia ich robotami bardziej bezpiecznymi. Ponadto, planując prace na wysokości trzeba zawsze dawać pierwszeństwo stosowania ochron zbiorowych przed ochronami indywidualnymi. Do zabezpieczania stanowisk pracy na wysokości są najczęściej stosowane bariery ochronne (balustrady).

Nasze wymagania:
Wszystkie nasze budowy organizują i prowadzą prace na wysokości w pełnym zabezpieczeniu barierami ochronnymi.

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy wszystkie stanowiska pracy na wysokości są zabezpieczone za pomocą barier ochronnych?
  • Czy systemy barierowe posiadają kompletne i stabilne elementy, tj. barierę główną, barierę pośrednią oraz barierę krawężnikową, tzw. bortnicę?
  • Czy bariera główna znajduje się na wysokości min. 1,1 m?
  • Czy wyznaczono, wygrodzono i oznakowano strefy bezpieczeństwa wokół prac prowadzonych na wysokości?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative