Na spotkaniu Komitetu Sterującego 1 marca br. dołączyły do Porozumienia dla Bezpieczeństwa  w Budownictwie, Rembor General Sp. z o.o. Sp. k. jako pierwszy członek zrzeszony, czyli firma zmniejsza niż sygnatariusze, ale reprezentująca wysoki poziom bezpieczeństwa na swoich budowach, oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych jako partner współpracujący przy naszych działaniach.
- Budowanie świadomości wagi ludzkiego życia u pracowników i podwykonawców jest obecne w strategii firmy Rembor General od lat. Cieszymy się, że nasze starania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na prowadzonych budowach zostały ukoronowane zaproszeniem do członkostwa w tak profesjonalnej organizacji jak Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – mówi Piotr Panfil, Dyrektor Zarządzający Rembor General Sp.z o.o. Sp.k. Od czasu utworzenia, Porozumienie wypracowało jednolite standardy BHP obowiązujące wszystkich jego członków.
Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych jest dobrowolną, samorządną organizacją zawodową, zrzeszającą pracodawców wykonujących fundamenty specjalne. Powstało
w 2003 r. i należą do niego czołowe polskie firmy wykonujące roboty fundamentowe. Reprezentuje na zewnątrz interesy zrzeszonych członków, dba o ochronę ich praw, współpracę, autorytet, wysoki poziom etyczny i zawodowy.
Rembor General Sp.z o.o. Sp.k. to generalny wykonawca robót budowlanych, obecny na polskim rynku od ponad 25 lat. Specjalizuje się w budowie, rozbudowie i remodelingach obiektów produkcyjnych oraz handlowych. Firma realizuje inwestycje budowlane zarówno dla polskich
i zagranicznych inwestorów, takich jak min.: Volkswagen Poznań, Electrolux Poland, Ikea Property Poland, Merida, Unibail Rodamco.
Nasza inicjatywa zatacza coraz szersze kręgi i mamy sporo ofert współpracy, ale musimy je ściśle dobierać do aktualnie realizowanych projektów.

Nowe standardy BHP dla prac na budowie już dostępne  - warto skorzystać!

 

Zaplanowanie i zorganizowanie robót budowlanych w sposób bezpieczny wymaga znajomości szeregu norm, przepisów prawa oraz wiedzy inżynierskiej. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowało pakiet standardów bezpiecznej pracy. Zawierają one informacje przydatne na wszystkich etapach projektowych, planowania, organizowania i wykonywania robót. Stanowią kompendium wiedzy, wynikające z doświadczeń i wieloletniej praktyki spółek wchodzących w skład Porozumienia.

Wśród opracowanych standardów znalazły się prace w wykopach, na wysokości, w transporcie pionowym oraz organizacja placu budowy.

Pracujesz w budownictwie – skorzystaj!  

http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/home,standardy_wykonywania_prac.html

Mając na uwadze zainteresowanie udziałem w projektach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, organizacji i przedsiębiorców związanych z łańcuchem dostaw materiałów i usług, ale nie będących wykonawcami budowlanymi, wprowadziliśmy do regulaminu pozycję partnera. Została ona podpisana przez Komitet Sterujący 24 listopada 2016 r. Określiliśmy kryteria przyjęcia i zasady współpracy, która będzie wspierać wdrażanie wspólnych standardów w obszarze bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Pierwszy powstał zespół roboczy złożony z firm szkoleniowych Feuer, Platforma-BHP, Seka, Sela-BHP, Secura, Tam szkolenia, Team-Prewent, opracowujący szkolenia okresowe dla osób kierujących i pracowników produkcyjnych. Kolejne, które będą formowane na początku przyszłego roku powstaną z udziałem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dostawców wind, producentów betonu i Kruszyw oraz Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych.

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative