IBWR oraz szkolenia informacyjne podpisane przez Komitet Sterujący

Opublikowano 2012-08-31
W dniu 27 sierpnia odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jego efektem są dwa kolejne, wspólne dokumenty sygnatariuszy: „Wytyczne do sporządzania IBWR” oraz „Deklaracja szkoleń informacyjnych".

W skład Komitetu Sterującego Porozumienia wchodzą prezesi 7 firm, które w nim uczestniczą: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud. Oba dokumenty zostały zatwierdzone i podpisane przez Komitet Sterujący oraz skierowane do wdrożenia u wszystkich sygnatariuszy Porozumienia.

 „Wytyczne do sporządzania IBWR” ujednolicają zakres informacji znajdujących się we wzorach Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót obowiązujących na budowach każdego z sygnatariuszy Porozumienia. IBWR wykonywana jest w celu poinformowania pracowników o występujących zagrożeniach i bezpiecznym sposobie wykonania prac, na podstawie sporządzonej oceny ryzyka dla zadania. Zapoznanie z nią wszystkich pracowników wykonujących daną pracę przed rozpoczęciem robót jest obowiązkowe.

 Do końca tego roku zaplanowano przygotowanie wdrożenia wspólnego wzoru IBWR na budowach wszystkich sygnatariuszy. Od 1 stycznia 2013 r. IBWR będzie wdrażana na projektach członków Porozumienia.

„Deklaracja szkoleń informacyjnych” określa wspólny dla wszystkich sygnatariuszy ramowy program szkoleń informacyjnych. Jest to minimum informacji, które należy przekazać pracownikom. Każdy z sygnatariuszy może poszerzyć program szkolenia z zachowaniem układu tematów i minimalnych informacji. „Deklaracja” określa także zasady przeprowadzania szkoleń informacyjnych. Szkolenia informacyjne są obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących na danej budowie: pracowników generalnego wykonawcy i podwykonawców. Ich celem jest zapoznanie pracowników z ryzykami dotyczącymi placu budowy i jego otoczenia.


Przygotowanie wdrożenia ramowego programu szkoleń informacyjnych ma nastąpić do końca br. Od 1 stycznia 2013 r. szkolenia informacyjne będą wdrażane na wszystkich nowych budowach sygnatariuszy. Na budowach istniejących będą one wprowadzane sukcesywnie. 

To kolejny w tym roku – po załączniku BHP do umów podwykonawczych - efekt działalności Porozumienia w postaci dokumentów wspólnych dla wszystkich sygnatariuszy. Wiele firm podwykonawczych współpracuje z kilkoma generalnymi wykonawcami. Ujednolicenie dokumentacji na temat BHP, używanej we współpracy pomiędzy firmami, pomoże w budowaniu jednolitych standardów bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.

powrót

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative